logo

Puheterapeutti

Heidi Peuraniemi

Tervetuloa kotisivuilleni!

Olen Rovaniemellä asuva puheterapeutti ja kahden lapsen äiti. Tarjoan Rovaniemellä ja lähialueilla laadukasta puheterapeuttista kuntoutusta, jonka lähtökohtana ovat aina asiakkaan yksilölliset tarpeet. Kuntoutuksen tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja lähiympäristön kanssa ja puheterapian sisältö ja harjoitukset laaditaan aina yksilöllisesti. Olen työssäni innokas ja avoin, luottamuksellisen terapiasuhteen luominen on minulle tärkeää.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2011. Minulle on kertynyt kokemusta erityissairaanhoidosta, kunnallisen puheterapeutin työstä sekä yksityisellä sektorilla työskentelystä. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen aloittanut tammikuussa 2015. Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista. Eniten kokemusta ja osaamista minulla on alle kouluikäisten lasten viivästyneestä puheen ja kielen kehityksestä, lasten ja nuorten puheen ja kielen häiriöistä (erityisvaikeus, dysfasia, dyspraksia) sekä kehitysvammaisuuteen liittyvistä kommunikoinnin häiriöistä. Lisäksi olen perehtynyt puhetta tukevien ja korvaavien keinojen (AAC-keinot: Kuvat, tukiviittomat, selkokieli, piirtäminen puheen tukena) käyttöön puheen, kielen sekä toiminnanohjauksen tukena ja kuntouttanut aikuisten äänihäiriöitä. Minulle on tärkeää kouluttautua ahkerasti ja muutoinkin kehittää osaamistani. Huolehdin myös ajanmukaisten välineiden ja materiaalien hankkimisesta.

Puheterapia toteutuu enimmäkseen koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä. Näin kuntoutus tulee osaksi arkea ja tavoitteisiin päästään nopeammin. Vastaanottokäynnit Rovaniemen keskustassa sijaitsevissa toimitiloissa ovat myös mahdollisia. Toteutan puheterapiaa suomen kielellä, ohjausta pystyn antamaan myös englanniksi.

Otathan rohkeasti yhteyttä, jos etsit puheterapeuttia. Autan mielelläni!

Puheterapeutti Heidi Peuraniemi

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu lasten ja aikuisten äänen, puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Lisäksi puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa syömis- ja nielemistoimintoja. Puheterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn lisääntyminen ja elämänlaadun parantuminen. Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri, joka on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Yksityiselle puheterapeutille ohjaudutaan yleensä kaupungin tai kunnan terveyskeskuksen, keskussairaalan tai erityishuoltopiirin lähettämänä ja puheterapian kustantaa yleensä kaupunki, kunta, Kela tai vakuutusyhtiö. Osa puheterapian asiakkaista on itsemaksavia. Puheterapeutilla on asiakkaidensa asioissa aina vaitiolovelvollisuus.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakaspaikat ovat tällä hetkellä täynnä, mutta tilannetta kannattaa aina tiedustella sähköpostilla tai puhelimitse.

Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpuheterapian palveluntuottajana Rovaniemellä ja Ranualla. Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus kattaa puheterapeuttisen kuntoutuksen ja ohjauksen sekä mahdollistaa yhteistyön lähiverkostojen kanssa. Kuntoutus on asiakkaalle maksutonta. Lisätietoa Kelan järjestämästä ja kustantamasta vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä muista kuntoutusetuuksista (kuten matkakorvauksista ja vammaisetuuksista) löytyy Kelan internetsivuilta.

Puheterapeutti Heidi Peuraniemi

Kouluttautumiset

4.11.2022
Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lapsen puheen kuntoutuksessa -koulutus
29.10.2022
EA1-kurssi
24.2.–23.9.2022
Neuropsykiatrinen valmentaja 30 op
elo–joulukuu (3 pv)
Puhemotoriikan perusteet
22.10.2021
Havainnoidaan lisää -koulutus
28.9.2021
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -työpaja, osa II
29.6.2021
Mitä jokaisen terapeutin tulisi tietää syömispulmien selättämisestä?
6.11.2020
Hätäensiapukoulutus
30.9.2020 ja 3.12.2020
Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen
4.9.2020
GAS-menetelmä logopedisessa viitekehyksessä
1.6.2020
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin -verkkokoulutus
16.3.2020
Etäpuheterapiaa!-verkkokoulutus
22.11.2019
Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
30.09.2019
Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC
13.6.2019
Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen
16.5.2019
Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina
23.11.2018
Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöiden arviointi ja kuntoutus 0-5-vuotiailla lapsilla
8.11.2018
Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe -koulutus
20.-21.8.2018
PRT (Pivotal Response Training) -koulutus
26.-27.3.2018
Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training
5.-6.2.2018
Working with selective mutism workshop
22.1.2018
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
22.11.-23.11.2017
Ensiavun peruskurssi, EA2
14.11.-15.11.2017
Lukutaidot ja vahvuudet huomioon ottava kuntoutus
14.3.-25.5.2017
GAS- Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus
28.4.2017
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
21.-23.4.2017
Introduction to PROMPT
7.10.2016
Äänteistä puhetta - näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
6.-7.9.2016
Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
17.6.2016
Apraxia (sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders)
15.-16.6.2016
OPT2 (Oral Placement Therapy)
30.5.2016
Puheterapeuttisen tavoitteenasettelun abc (2 pv)
16.2.2016
Näin ohjaan yhteisöä
29.10.2015
PRT (Pivotal Response Training)
19.-20.10.2015
OPT1 (Oral Placement Therapy)
16.4.2015
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari
12.2.2015
Hätä/kertausensiapukoulutus
27.-28.11.2012
Toimivan kuvakommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö
28.6.2012
Ensiavun peruskurssi, EA1
9.5.2012
Fonologiatesti: uusi menetelmä lasten äänteellisen kehityksen arviointiin
10.2.2012
Kosketusvihjeet™ käyttöön!
20.6.2011
Laillistettu puheterapeutti
16.6.2011
Filosofian maisteri (Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, logopedian koulutusohjelma)
Puheterapeutti Heidi Peuraniemi

Yhteystiedot

Puhelin
050 362 6215
Sähköposti
postia@puheterapeuttiheidi.fi
Postiosoite
Pellontie 80, 97220 Sinettä
Puheterapeutti Heidi Peuraniemi

Vastaanotto

Osoite
Hallituskatu 20 B (2. krs / NorTher)
96101 Rovaniemi

Vastaanottotilat sijaitsevat Rovaniemen keskustassa. Talossa on hissi ja kulku tiloihin on esteetön.Toimitiloissa on käytettävissä erilaisia viihtyisiä terapiahuoneita.

Vastaanottotiloissa on voinut olla kuntoutus- tai avustajakoiria. Jos sinulla on voimakkaita eläinallergioita, ilmoita asiasta ennen ensimmäistä käyntiä. Jos käytössäsi on avustajakoira, ilmoita asiasta etukäteen, niin voimme varmistaa puheterapian turvallisuuden kaikille.